Uten tittel

Av Ola Mæhle (1961)

  • Navn Uten tittel
  • Kunstner Ola Mæhle
  • År 1961
  • Sted To gård

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter