Slaget mellom Iskander og Dairus

Av Kai Øvre

  • Navn Slaget mellom Iskander og Dairus
  • Kunstner Kai Øvre
  • Teknikk Akvarell
  • Sted Tangenten

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter