Fire frosker

Av Nils Aasland (2015)

På en 100-meters strekning av rv. 156 like nord for Skoklefallkrysset er det et kryssingssted for amfibier. Hver vår skal padder, frosk og salamandere i hundretall over veien for å komme til det idylliske Skoklefallet der nye generasjoner skal lages.

Plassering
En bred sammensatt delegasjon foretok befaring vedrørende skulpturens plassering 21. oktober 2015. Det var bred enighet om at stedet «møteplassen» ved Skoklefallstien var den beste.

Om skulpturen
Skulpturen «Fire frosker» har vært på sommerturné i regi av Norsk Billedhoggerforening og er nå på vei til Nesodden, hvor den vil bli plassert og montert.

Skulpturen er så stor at to barn kan sitte på den. Froskesnutene er ca. 85-90 cm over terrenget.

Vi håper skulpturen vil kunne bidra til gode kunst- og sanseopplevelser for mange av Nesoddens små og store innbyggere.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens - www.bono.no

Relaterte objekter