Fire frosker

Av Nils Aasland (2015)

Om kunstverket

På en 100-meters strekning av rv. 156 like nord for Skoklefallkrysset er det et kryssingssted for amfibier. Hver vår skal padder, frosk og salamandere i hundretall over veien for å komme til det idylliske Skoklefallet der nye generasjoner skal lages.

Plassering En bred sammensatt delegasjon foretok befaring vedrørende skulpturens plassering 21. oktober 2015. Det var bred enighet om at stedet «møteplassen» ved Skoklefallstien var den beste.

Om skulpturen Skulpturen «Fire frosker» har vært på sommerturné i regi av Norsk Billedhoggerforening og er nå på vei til Nesodden, hvor den vil bli plassert og montert.

Skulpturen er så stor at to barn kan sitte på den. Froskesnutene er ca. 85-90 cm over terrenget.

Vi håper skulpturen vil kunne bidra til gode kunst- og sanseopplevelser for mange av Nesoddens små og store innbyggere.

Nils Aasland

Les mer...

Relaterte artikler